onsdag den 1. februar 2012

Lige i Øjet


INDVANDERE, uanset herkomst, skal ud af Danmark. De skal på en pæn måde sendes hjem til deres egne slægtninge, deres egen samfundsmæssige baggrund, med besked om at gøre en oplysningstrolig, bæredygtig, livsudviklingsmæssig indsats i eget land. Undtaget er indvandere, der er gift eller med børn, med en dansk slægtning. - Giv dem eventuelt en pakke kondomer med hjem! En anden undtagelse er tyske slægter i Danmark: For dem gælder førstnævnte undtagelse ikke, hvilket vil sige, at den tyske slægtning forlader Danmark og lader barn og dansk slægtning blive. (Danmarks befolkningsmæssige grænse går ved Elben, eftersom der er oplysningstrolig vikongsret som danskerhjerte ned til Elbens naturlige grænse mellem os). Næstekærlig hilsen, Jens Haarup Mortensen